O lektorce

Praktikováním, studiem a výukou jógy se zabývám již mnoho let. Stejně jako se mění všechno kolem nás, v průběhu let se proměňuje i můj vztah k józe, jejímu chápání i to, jakým způsobem vám ji nabízím a představuji.

Ovlivnilo mě setkaní s mnoha různými učiteli – ať už těmi „pravými“ indickými nebo západními, absolvovaní učitelských kurzů a seminářů. Jako zásadní ale vnímám spočinutí a plné ponoření se do vlastního objevování, prozkoumávání a ověřování nabytých informací, ponoření se do vlastní praxe, své mysli, svého těla. Nalezla jsem příjemný terapeutický přístup k józe (pohybu jako takovému) a její výuce, který respektuje hranice a možnosti našich těl a myslí. Cílem mých lekcí není naučit vás stát na hlavě, sedět hodiny v lotosové pozici meditaci nebo vás okouzlit transcendentálními prožitky. Mým cílem je, abychom se v současném rychlém životním tempu a světě na chvíli zastavili a spočinuli v přítomném okamžiku. Sami se sebou, s tím, co se skutečně odehrává. Abychom se postupně učili bez potřeby učitele a vnějších věcí, porozumět svému tělu, uvolnit fyzické napětí, porozumět své mysli a dokázat ji ztišit. Zažívat pocit zdraví a lehkosti.

Ovlivnilo mě setkaní s mnoha různými učiteli – ať už těmi „pravými“ indickými nebo západními, absolvovaní učitelských kurzů a seminářů. Jako zásadní ale vnímám spočinutí a plné ponoření se do vlastního objevování, prozkoumávání a ověřování nabytých informací, ponoření se do vlastní praxe, své mysli, svého těla. Nalezla jsem příjemný terapeutický přístup k józe (pohybu jako takovému) a její výuce, který respektuje hranice a možnosti našich těl a myslí. Cílem mých lekcí není naučit vás stát na hlavě, sedět hodiny v lotosové pozici meditaci nebo vás okouzlit transcendentálními prožitky. Mým cílem je, abychom se v současném rychlém životním tempu a světě na chvíli zastavili a spočinuli v přítomném okamžiku. Sami se sebou, s tím, co se skutečně odehrává. Abychom se postupně učili bez potřeby učitele a vnějších věcí, porozumět svému tělu, uvolnit fyzické napětí, porozumět své mysli a dokázat ji ztišit. Zažívat pocit zdraví a lehkosti.

„Jóga je v mých očích výzvou. Výzvou pocítit a najít uvnitř sebe lehkost, otevřenost, harmonii, klid, mír, svobodu, jistotu a neměnnost. Výzvou nalézt zdravý přátelský vztah k sobě samým, být sobě přítelem a toto přátelství pak promítat do vztahu s ostatními lidmi a celým světem. Jóga je pro mě životním stylem, životní náplní. Přijďte se nadechnout a „pobýt” v přítomném okamžiku.”

Můj přístup k
józe a výuce

Způsob, jakým Vám jógu nabízím, je explorativní. Nejdříve objevujeme nejdůležitější a nejpůvodnější věc, kterou je náš vlastní přirozený dech. Odtud postupujeme k fyzickému tělu a jeho možnostem. Nesnažíme se „napodobit“ obrázky jógových pozic, jež známe z knih, ale na základě univerzálních principů pohybu hledáme místo v pozici (a nejen v pozici, ale i v životě samotném), kde se cítíme pohodlně a stabilně. Pozici, ve které spočineme bez zbytečného úsilí, kde respektujeme své hranice a jsme si vědomi svého dechu.

Můj přístup k józe a výuce

Způsob, jakým Vám jógu nabízím, je explorativní. Nejdříve objevujeme nejdůležitější a nejpůvodnější věc, kterou je náš vlastní přirozený dech. Odtud postupujeme k fyzickému tělu a jeho možnostem. Nesnažíme se „napodobit“ obrázky jógových pozic, jež známe z knih, ale na základě univerzálních principů pohybu hledáme místo v pozici (a nejen v pozici, ale i v životě samotném), kde se cítíme pohodlně a stabilně. Pozici, ve které spočineme bez zbytečného úsilí, kde respektujeme své hranice a jsme si vědomi svého dechu.

Kurzy, semináře a učitelé, které mě
nejvíce inspirovali a ovlivnili můj přístup k pohybu


2011 Indie: Madurai: učitelský kurz klasické Šivananda jógy

od 2012 Evropa: workshopy s Donnou Farhi

2014 setkání s dynamickou jógou Godfrey Devereux

2015 Nový Zéland: učitelský kurz Donny Farhi a následné asistence Donně při workshopech po Evropě (říjen 2015: Istanbul, květen 2016 Dublin, červen 2016 Manchester) . Více informací

2015 setkání s Feldenkraisovou metodou

2016 Dublin: práce s tzv. somatickým pohybem založeným na studiu s Lisou Petersen

2016 San Francisco: učitelský kurz: iRest Yoga Nidra – Teacher Training I.

2023 Amsterdam: workshop s Janet Stone

Vřelé a upřímné poděkování patří také mým studentům, kteří jsou mými největšími učiteli.

    Jak zpracováváme osobní údaje?


    Online lekce