Souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud jste mým klientem nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce

Mgr. Klára Branda, fyzická osoba, Majerova 36, 30100 Plzeň, IČO 881 02 611. Provozuji webové stránky klarajoga.cz.Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce. Můžete se na mě obrátit na: info@klarajoga.cz

Prohlašuji

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů, že splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu. Dle článku 13 GDPR plním informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů a umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Získávání a zpracování osobních údajů

Navštívíte-li mé webové stránky, zaznamená webový server standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělena poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, ze které mě navštívíte, webové stránky, které u mě navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když je poskytnete vy dobrovolně tedy v rámci registrace, osobního setkání nebo smlouvy a fakturace.

Použití a postoupení osobních údajů

Vložením osobních údajů na webové stránky souhlasíte se zasíláním obchodních informací. Používám vaše osobní údaje k fakturaci a k marketingovým účelům. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

Možnost odhlášení

Vaše údaje používám k tomu, abych vás mohla informovat o mých službách. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit zasláním e-mailu s informací, že si přejete zrušit odběr.

Cookies

Používám cookies k tomu, abych mohla sledovat preference návštěvníků a abych mohla podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili moje stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů): poskytování služeb a vedení účetnictví. Jste-li klienty, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.● marketing – zasílání newsletterůVaše osobní údaje (e-mail a jméno) používám pro zasílání novinek. Pokud nejste mým klientem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat jednoduchou odpovědí na email.

Předání osobních údajů třetím osobám

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem: BARTON STUDIO s.r.o., gmail a web hosting včetně cloudových úložišť.

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě budu na zpracovatele klást minimálně̌ stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte mnoho práv. Budete-li chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu. Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já doložím ve lhůtě 30 dnů, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost

V případě, že byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymaži veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Lhůta na zajištění práva na výmaz je 15 dnů. V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po dobu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

 Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Máte-li pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych mohla případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání obchodního sdělení

E-maily s inspirací, články či nabídky akcí a kurzů vám zasílám jste-li klient na základě mého oprávněného zájmu. Pokud klientem nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V každém případě můžete jejich odběr ukončit tak, že mi pošlete email, že si nepřejete zasílat obchodních sdělení.

Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že moji zaměstnanci, kteří by měli zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Klára Branda
30.6.2018

Online lekce